Päiväkoti Apila

Päiväkoti Apila
Päiväkoti Apila on Joensuun Siihtalassa toimiva, maaliskuussa 2015 toimintansa aloittanut 14-paikkainen yksityinen päiväkoti. Tarjoamme päivähoitoa pienessä ja turvallisessa ryhmässä aina esikouluikään asti. Esikoulua päiväkodissa ei ole. Päiväkoti on avoinna arkisin klo 7.30–16.30.

Päiväkoti sijaitsee rauhallisella asuinalueella pienen kadun varressa kaksikerroksisen paritalohuoneiston ylä- ja alakerrassa. Päiväkodin tilat ovat viihtyisät, turvalliset ja kodinomaiset sekä mahdollistavat monipuolisen toiminnan toteuttamisen. Päiväkodilla on oma, aidattu piha-alue.

Toiminnassamme hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan sekä lähiympäristön että Joensuun kaupungin tarjoamia toimintamahdollisuuksia ja palveluja.PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS

Tarjoamme laadukasta ja turvallista, kodinomaista hoitoa pienessä ja turvallisessa ryhmässä. Toteutamme erilaisia lasten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevia toimintamuotoja monipuolisesti Joensuun seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Tavoitteenamme on luoda lapselle kodinomainen ja viihtyisä kasvuympäristö, jossa ilmapiiri on turvallinen, leppoisa ja kannustava, ja johon jokaisen lapsen on helppoa ja mielekästä tulla. Pyrimme siihen, että jokaisen lapsen olisi helppo rakentaa turvallinen ja läheinen suhde häntä hoitaviin aikuisiin. 

Tarjoamme lapsille kiireettömän ja rauhallisen kasvuympäristön. Pidämme tärkeänä hyviä sosiaalisia taitoja sekä toiset huomioon ottavia, hyviä käytös- ja toimintatapoja, ja opettelemme niitä yhdessä jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa. Pyrimme kasvattamaan lapsia toisia kunnioittavaan ja huomioivaan ilmapiiriin, jossa jokaiselle on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia. 


Joensuun seudulliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan voi tutustua tästä.
HENKILÖKUNTA

Päiväkodissa työskentelevät päiväkodin omistajat:

Minna Pietarinen
varhaiskasvatuksen opettaja, sosionomi
       valmistumisvuosi 2011       


Taina Laitinen
varhaiskasvatuksen sosionomi
 valmistumisvuosi 2011